อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี
 
 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 19 มกราคม 66 View : 155
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยเอ็ดบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเพื่อร่วม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด  (ดู 670)
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (ดู 308)
จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมจัดงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี เฉลิมฉลองสมโภชเมืองครั้งยิ่งใหญ่  (ดู 567)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  (ดู 289)
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่  (ดู 895)
รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ "แยกก่อนทิ้ง"  (ดู 420)
งานประเพณี   (ดู 762)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :