อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ช่องทางติดต่อ


ที่อยู่ติดต่อ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 6 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ : 0-4303-0100
โทรสาร   : 0-4303-0100
   


e-mail :  thawatburee0101@gmail.com
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี

    แจ้งเรื่องผ่านระบบ E-service

 แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ 
แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐ 
 

แผนที่ตำบลธวัชบุรี
 

 
ปักหมุดแผนที่

View : 1324