อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางวารี ศิริจักรหงษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
0895729195