อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรม

 

 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด " ธวัชบุรี เกมส์ " ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2566

11-12 มีนาคม 2566 ประมวลภาพพิธีเปิด-ปิดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด_ตำบลธวัชบุรี "ธวัชบุรีเกมส์ ครั้งที่ 23" ประจ... วันที่ 13 มี.ค. 66 (ดูู 42)

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค​ติดเชื้อ​ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19​)​

4 กรกฎาคม​ 2565 องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ธวัชบุรี​ กองทุนหลักประกัน​สุขภาพ​ตำบล​ธวัชบุรี​(สปสช.)​ ร่วมกั... วันที่ 5 ก.ค. 65 (ดูู 105)

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

24 มิถุนายน​ 2565 องค์การบริหารส่วนต​ำ​บล​ธวัชบุรี​ โดย "นาย​ปริญญา​ ฉ่ำมณี​" นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล... วันที่ 27 มิ.ย. 65 (ดูู 119)

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

23 มิถุนายน​ 2565 #กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้กั... วันที่ 24 มิ.ย. 65 (ดูู 247)

รังวัดแนวเขตที่ดิน ณ หนองสาธารณ​ะประโยชน์(หนองแต้ )

22 มิถุนายน​ 2565 "นาย​ปริญญา​ ฉ่ำ​มณี​" นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ธวัชบุรี​ มอบหมายให้ "นายปิยภัค ศรีลาภ"... วันที่ 23 มิ.ย. 65 (ดูู 124)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

(ประมวลภาพ)_พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ... วันที่ 4 พ.ค. 65 (ดูู 123)

ซ่อมแซมและแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะ

10 มีนาคม 2565 "นายปริญญา ฉ่ำมณี​"นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำ​บล​ธวัชบุรี​ มอบหมาย #กองช่าง #งานไฟฟ้าสาธารณะ​ อ... วันที่ 10 มี.ค. 65 (ดูู 165)

นายก อบต.พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญปีใหม่และไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเป็นศิริมงคล ประจำปี 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี เจ้าหน้าที่องค์กา... วันที่ 6 ม.ค. 65 (ดูู 219)

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ครั้งแรก

วันที่ 5 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุร... วันที่ 6 ม.ค. 65 (ดูู 214)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ป... วันที่ 30 ธ.ค. 64 (ดูู 215)

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างสุข สมวัย ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลธวัชบุรี จัดกิจกรรมโรงเรียน... วันที่ 30 ธ.ค. 64 (ดูู 232)

รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี

วันที่ 13 - 14 พฤศิจกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี นำโดย นายศุภชัย สัตนาโค และ เจ้าหน้าที่อง... วันที่ 16 พ.ย. 64 (ดูู 218)

มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ได้ส่งมอบถุงยังชีพ... วันที่ 14 พ.ค. 64 (ดูู 259)

แจกจ่ายเจลแฮลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19 )

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแฮอกอฮอล์... วันที่ 13 พ.ค. 64 (ดูู 271)

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตาม โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรา... วันที่ 12 ม.ย. 64 (ดูู 307)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ

"โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี" อำเภอธวัชบุรี จ... วันที่ 14 ก.ย. 63 (ดูู 388)

ปฏิบัติธรรมข้ามปี สร้างความดีข้าม พ.ศ.และพุทธาภิเษก

นายศุภชัย สัตนาโค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรีเปิ... วันที่ 2 ม.ค. 63 (ดูู 386)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลธวชับุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด "จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษ... วันที่ 18 ธ.ค. 62 (ดูู 931)

พิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิก... วันที่ 18 พ.ย. 62 (ดูู 353)

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการอนุร... วันที่ 18 พ.ย. 62 (ดูู 360)