อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่
-        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-        ภาษีป้าย
-        ภาษีบำรุงท้องที่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี
ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี
        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต่   มกราคม    -    28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562
        ภาษีป้าย                       ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต่    มกราคม     -    31  มีนาคม   พ.ศ.2562
        ภาษีบำรุงท้องที่            ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต่   มกราคม    -    30  เมษายน   พ.ศ.2562
 

เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี   จึงขอให้ผู้มีทรัพย์สิน อันเข้าข่ายเสียภาษี     ตามกฎหมาย ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2562  ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 7 มกราคม 62 View : 912
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยเอ็ดบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเพื่อร่วม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด  (ดู 690)
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (ดู 327)
จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมจัดงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี เฉลิมฉลองสมโภชเมืองครั้งยิ่งใหญ่  (ดู 581)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  (ดู 301)
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่  (ดู 912)
รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ "แยกก่อนทิ้ง"  (ดู 433)
งานประเพณี   (ดู 782)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :