อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
***************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 16 มีนาคม 66 View : 8
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :