อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 29 ม.ย. 66 23
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 29 ม.ย. 66 24
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 29 ม.ย. 66 28
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 9 ม.ย. 66 42
การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 16 มี.ค. 66 54
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ.2566 16 มี.ค. 66 75
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 มี.ค. 66 81
รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 15 ก.พ. 65 299
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 31 ม.ค. 65 391
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 31 ม.ค. 65 321