อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม 5 มี.ค. 67 39
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566 2 มี.ค. 67 53
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566 2 มี.ค. 67 79
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 29 ม.ย. 66 184
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 29 ม.ย. 66 180
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 29 ม.ย. 66 192
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 9 ม.ย. 66 212
การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 16 มี.ค. 66 208
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ.2566 16 มี.ค. 66 227
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 มี.ค. 66 225
รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 15 ก.พ. 65 456
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 31 ม.ค. 65 549
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 31 ม.ค. 65 466