อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวับุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
****************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 9 มีนาคม 66 View : 156
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :