อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 65 View : 281
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :