อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564


สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
******************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 7 เมษายน 65 View : 169
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :