อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 ( รอบ 6 เดือน )


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  ประจำปี พ.ศ.2565
รอบ  6  เดือน  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2564 - 31  มีนาคม 2565
******************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 1 เมษายน 65 View : 256
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :