อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 ม.ย. 65 97
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ.2561 - 2564 ) 28 ม.ย. 65 102
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 ( รอบ 6 เดือน ) 1 ม.ย. 65 124
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 8 ก.พ. 65 194
คู่มือการประเมินนความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 8 ก.พ. 65 210
ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ( NO GIFT POLICY ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26 ม.ค. 65 179
มาตรการป้องกันการรับสินบน 26 ม.ค. 65 181
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 18 ม.ค. 65 279
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 18 ม.ค. 65 190
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 18 ม.ค. 65 154
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 18 ม.ค. 65 165
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 18 ม.ค. 65 172
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 18 ม.ค. 65 189