อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 66 - 70 ดึงจาก e-planNacc 29 ม.ย. 66 21
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( รอบ 6 เดือน ) 9 ม.ย. 66 65
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566 9 ม.ย. 66 47
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2566 27 ก.พ. 66 113
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 70 15 ก.พ. 66 86
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 ก.พ. 66 79
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14 ก.พ. 66 74
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Poilcy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14 ก.พ. 66 69
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี พ.ศ.2566 14 ก.พ. 66 55
รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 ม.ย. 65 149
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ.2561 - 2564 ) 28 ม.ย. 65 156
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 ( รอบ 6 เดือน ) 1 ม.ย. 65 183
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 8 ก.พ. 65 259
คู่มือการประเมินนความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 8 ก.พ. 65 277
ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ( NO GIFT POLICY ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26 ม.ค. 65 248
มาตรการป้องกันการรับสินบน 26 ม.ค. 65 253
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 18 ม.ค. 65 348
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 18 ม.ค. 65 287
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 18 ม.ค. 65 218
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 18 ม.ค. 65 232
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 18 ม.ค. 65 234
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 18 ม.ค. 65 252