อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดได้ที่ใด
สอบถามการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  ไปลงที่ใดและต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นลงทะเบียน
ผู้ตั้งกระทู้ : ประชาชนตำบลธวัชบุรี IP : 223.204.14.201 เวลา : 2024-03-11 09:53:58 (ดู 58)
การลงทะเบียนเด็กแรกเกิดสามารถมาลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  สอบถามเพิ่มได้ที่ 043 - 030100
เอกสารทีต้องเตรียมมายื่น  
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
3.สำเนาใบเกิดเด็ก
4.สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก
5.สมุดสีชมพู
6.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารผู้ปกครอง
ผู้ตั้งกระทู้ : เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี เวลา : 2024-03-11 09:57:30 IP : 223.204.14.201
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :