อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานการกำกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( รอบ 6 เดือน )


รายงานการกำกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2565 - 31  มีนาคม  2566
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
******************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 9 เมษายน 66 View : 222
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :