อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อITA อบต.ธวัชบุรี วันที่ ผู้ชม
ITA อบต.ธวัชบุรี ประจำปี 2566

...

12 ม.ย. 66 43
TIA ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี เห็นความสำคัญของการประเมิน ITA เปรียบเสมือนเครื่องมื...

18 ม.ค. 65 120