อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
การให้ผู้อื่นมาดำเนินเรื่องแทนผู้สูงอายุจะต้องเตรียมอะไรบ้าง
การให้ผู้อื่นมาดำเนินเรื่องแทนผู้สูงอายุจะต้องเตรียมอะไรบ้าง
ผู้ตั้งกระทู้ : Q IP : 223.206.219.228 เวลา : 2022-01-18 07:55:12 (ดู 422)
  1. หนังสือมอบอำนาจ โดยแบบฟอร์มของแต่ละพื้นที่จะเหมือนกัน คุณจะต้องเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำหนักก่อน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ(ผู้มอบอำนาจ) และของผู้ที่มาดำเนินเรื่องแทน (ผู้ที่รับอำนาจ) อย่างละ 1 ฉบับ
  3. สำเนาทั้ง 4 ฉบับ จะต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ได้แก่
    • ประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
    • ประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับอำจาจ
ผู้ตั้งกระทู้ : A เวลา : 2022-01-18 07:55:33 IP : 223.206.219.228
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :