อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2565 29 ม.ย. 66 19
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.2565 29 ม.ย. 66 14
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2565 29 ม.ย. 66 15
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือน ธ.ค.2565 29 ม.ย. 66 14
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565 29 ม.ย. 66 18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 ม.ย. 66 20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 19 ม.ย. 66 19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 19 ม.ย. 66 18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 19 ม.ย. 66 17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 19 ม.ย. 66 21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 19 ม.ย. 66 17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 19 ม.ย. 66 17