อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภา สมัย 3 ครั้งที่ 2 (19 ส.ค.65) 30 ส.ค. 65 93
รายงานการประชุมสภา สมัย 3 ครั้งที่ 1 (15 ส.ค.65) / 2565 30 ส.ค. 65 99
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 11 ก.พ. 65 207
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 11 ก.พ. 65 203
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยแรกปีถัดไป 26 ม.ค. 65 209
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี 26 ม.ค. 65 192
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี 26 ม.ค. 65 188
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 26 ม.ค. 65 167
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี 26 ม.ค. 65 163
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี 26 ม.ค. 65 160
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี 26 ม.ค. 65 176
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 14 ม.ค. 65 219
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 4 ธ.ค. 63 232
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 4 ธ.ค. 63 223
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2563 4 ธ.ค. 63 218
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 4 ธ.ค. 63 224
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 4 ธ.ค. 63 225
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 4 ธ.ค. 63 225