อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภา สมัย 3 ครั้งที่ 2 (19 ส.ค.65) 30 ส.ค. 65 151
รายงานการประชุมสภา สมัย 3 ครั้งที่ 1 (15 ส.ค.65) / 2565 30 ส.ค. 65 158
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 11 ก.พ. 65 267
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 11 ก.พ. 65 264
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยแรกปีถัดไป 26 ม.ค. 65 276
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี 26 ม.ค. 65 249
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี 26 ม.ค. 65 238
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 26 ม.ค. 65 217
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี 26 ม.ค. 65 220
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี 26 ม.ค. 65 209
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี 26 ม.ค. 65 257
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 14 ม.ค. 65 281
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 4 ธ.ค. 63 294
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 4 ธ.ค. 63 286
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2563 4 ธ.ค. 63 281
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 4 ธ.ค. 63 292
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 4 ธ.ค. 63 284
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 4 ธ.ค. 63 289