อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2563


- บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ-14 สิงหาคม 63 (วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ) ครั้งที่ 1.pdf


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 4 ธันวาคม 63 View : 410
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :