อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558


ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
****************************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 29 เมษายน 66 View : 24
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :