อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น


ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
****************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 29 เมษายน 66 View : 25
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :