อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( รอบ 6 เดือน )


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2565 -  31  มีนาคม  2566
องค์การบริหรส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวัชบุร  จังหวัดร้อยเอ็ด
**************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 9 เมษายน 66 View : 208
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :