อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566


รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  ประจำปี พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
*****************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 9 เมษายน 66 View : 216
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :