อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร


หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
*********************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 9 มีนาคม 66 View : 170
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :