อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2566


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
**************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 66 View : 150
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :