อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
*****************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 66 View : 44
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :