อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
*****************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 66 View : 36
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :