อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Poilcy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Poilcy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
***************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 66 View : 35
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :