อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 66


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจำปี พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวับุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
***********ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 66 View : 184
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :