อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานการประชุมสภา สมัย 3 ครั้งที่ 2 (19 ส.ค.65)


รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2 /2565
********************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 30 สิงหาคม 65 View : 326
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :