อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
***************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 7 เมษายน 65 View : 234
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :