อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี
อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี
 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 27 ตุลาคม 64 View : 389
ข่าวสารการเลือกตั้ง
ประกาศการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  (ดู 271)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  (ดู 389)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  (ดู 293)
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  (ดู 428)
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  (ดู 311)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี   (ดู 328)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :